Loading....

Mapa výkonu

Průměrná rychlost větru na většině území ČR je mezi 3 m/s – 4 m/s.
Na vrchovinách a horách mezi 5 – 8 m/s.
Na největrnějším místě v ČR, na Milešovce, je průměrná roční rychlost větru 8,5 m/s (31 km/h).
Pro výpočet byl použit komprimovaný vzorec výpočtu výkonu pro Maverick MDG18 s aplikací Weibull parametru.

Celek stroje představuje větrná turbína s difuzorem umístěná v exteriéru (typicky na střeše) a řídící box, umístěný v interiéru.
Větrná turbína je s řídícím boxem propojena kabelem.

Popis větrné turbíny Maverick
Marada Wind Power s. r. o.

Přeměna kinetické energie z proudění větru na elektrickou energii. Zařízení je určeno výhradně pro ukládání vyrobené energie do baterií.

Účel zařízení
Marada Wind Power s. r. o.

Proud větru roztáčí působením aerodynamického vztlaku listy rotoru. Rotační pohyb je alternátorem transformován elektromagnetickou indukcí na elektrickou energii.
Pomocí řídícího systému, umístěném v jednom kompaktním řídícím boxu, se vyrobená energie ukládá do akumulátorů k dalšímu využití.
Řídící box slouží výhradně k řízení funkce větrné turbíny Maverick. Není určen k připojení jiných větrných turbín, nebo jiných zařízení.

Princip činnosti
Marada Wind Power s. r. o.

Maverick v detailech

Popis větrné turbíny Maverick

Druh: SWT (small wind turbine), malá větrná elektrárna

Třída: I. nejvyšší třída odolnosti větru dle normy pro větrné elektrárny EN/ČSN 61400-2

Kategorie: DAWT (Diffuser Augmented Wind Turbine), větrná turbína s difuzorem

Typ rotoru: horizontální osa otáčení, pracující na principu aerodynamického vztlaku

Počet listů rotoru: 6

Průměr rotoru: 1 330 mm

Max. otáčky rotoru: 540 ot/min

Průměr difuzoru: 1 600 mm

Hmotnost větrné turbíny: 26 kg

Maximální výkon: 1.485 W při rychlosti větru15 m/s

Jmenovitý výkon: 750 W při rychlosti větru11 m/s

Rozběh rotoru: při rychlosti větru 1 m/s

Výroba energie: od rychlosti větru2 m/s

Zabrždění: při rychlosti větru 26 m/s , při poklesu rychlosti automatický start

Brzda rotoru: elektromagnetická

Alternátor: typ DRRFAPM , bezkomutátorový synchronní třífázový s permanentními magnety na rotoru

Napětí na výstupu z generátoru: 36 V AC v jedné fázi (měřeno proti středu vinutí)

Frekvence: 108 Hz při 540 ot/min

Emise hluku: 49,2 dB Laeqv

Provozní teploty: – 40°C až 60°C

Systémové napětí řídícího systému: 24V DC

Jmenovité napětí připojené baterie: 24V DC (alternativně 48V DC)

Maximální výstupní napětí: 27V DC (alternativně 54V DC)

Maximální výstupní proud: 42 A

Maximální výkon: 1.485 W

Hmotnost řídícího boxu: 9 kg

Šířka x výška x hloubka: 300mm x 400mm x 165mm

Maximální teplota v boxu: 45°C, v boxu nejsou žádné elementy vyzařující sálavé teplo typu Dump Load

Skříň řídícího boxu je robustní konstrukce, mechanicky odolná, vyrobena z elektricky nevodivého materiálu, odolná povětrnostním vlivům, vč. UV záření, kryti IP 65.

Řídící jednotka MORNINGSTAR – TriStar MPPT 60 (USA).

Řídící systém ovládá provoz větrné turbíny i nabíjení akumulátorů v plně automatickém režimu.

Komunikace s ostatními segmenty energetického systému.

Popis řídícího boxu

Back To Top